20.02.2018 08:46

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdrój Wykorzystanie doposażenia zakupionego w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” Branża spedytor