Partner Wiodący Projektu: Województwo Dolnośląskie/Departament Spraw Społecznych/Wydział Edukacji
i Nauki


Partnerzy Projektu:


Realizator Projektu: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu