23.02.2018 08:27

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego w Legnicy Wykorzystanie doposażenia zakupionego w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” Branża spedytor