20.02.2018 08:43

Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie Wykorzystanie doposażenia zakupionego w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” Branża: ele ktryczna, inform atyczna i logistyczna