23.02.2018 08:32

Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Wykorzystanie doposażenia zakupionego w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” Branża cyfrowe procesy graficzne