27.07.2017 13:49

Realizacja staży uczniowskich Województwo Dolnośląskie - Biedrzychowice

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach odbywali staż zawodowy w ramach realizacji projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” w zakładzie MATUSEWICZ Budowa Maszyn S.A. Jest to polska firma, która działa od 1993 roku w branży budowy urządzeń do chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni. Dostarczają do firm krajowych i zagranicznych zaawansowane indywidualne instalacje. Każdorazowo projektowane i wykonywane z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klienta. Trzech naszych uczniów w zawodzie technik informatyk przez 4 tygodnie uczyło się pracy w tej branży zgodnie z programem praktyk (wykraczającym poza podstawę programową) opracowanym wspólnie z pracodawcą. Praktyki zakończyły się wzajemną satysfakcją i zadowoleniem, a przede wszystkim zdobyciem przez uczniów wysokich kompetencji niezbędnych na rynku pracy w zawodzie informatyka.